Zásady ochrany osobních údajů

REBAN-COMPANY.CZ Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí a bezpečnost vašich údajů jsou pro nás důležité. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů popisuje typy informací, které jsou nebo mohou být shromažďovány, používány nebo sdíleny společností REBAN-COMPANY.CZ, když navštívíte, používáte nebo nakupujete.
Pokud máte jakékoli další dotazy nebo potřebujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů nebo o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními informacemi, nebo si přejete odvolat svůj souhlas s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů, neváhejte se nás kontaktovat.

Definice

REBAN-COMPANY.CZ provozuje společnost REBAN, Hradec Králové. (dále jen "my"). Jako zákazník této služby jste podle této smlouvy "Uživatel", "Návštěvník" nebo "Vy". Webové stránky nebo jakékoli námi nabízené služby budou označovány jako "webové stránky" nebo "služba". Externí služby nebo integrace jako budou označovány jako Aplikace "Externí poskytovatel" nebo "Externí služba".

Shromážděné údaje

Podle standardních postupů používání souborů protokolu tyto soubory automaticky zaznamenávají návštěvy, když navštívíte webové stránky, mohou obsahovat informace o vašem webovém prohlížeči, mohou zaznamenávat některé soubory cookie, které jsou nainstalovány ve vašem zařízení, IP adresu, poskytovatele internetových služeb, časovou zónu a časové razítko, odkazující/odkazované stránky, počet kliknutí. Tyto informace slouží k analýze trendů, správě těchto webových stránek, sledování pohybu uživatelů na těchto webových stránkách a shromažďování demografických informací a nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožňovaly osobní identifikaci. Kromě toho můžeme při procházení webových stránek shromažďovat informace o podstránkách, které si prohlížíte. 

Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, název organizace/firmy, adresa, e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje, pokud nám je poskytnete při registraci, nákupu, kontaktování nebo jiným způsobem. Osobní údaje vyžadujeme pouze tehdy, pokud je skutečně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu (například pokud prostřednictvím webových stránek provedete objednávku). Shromažďujeme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vaším vědomím a souhlasem. Rovněž vás informujeme o tom, proč je shromažďujeme a jak budou použity.

Sdílení vašich osobních údajů

Žádné osobní údaje nesdílíme, neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme veřejně ani třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, pokud porušíte naše podmínky používání nebo pokud nám to pomůže usnadnit poskytování našich služeb. Například modul internetového obchodu může vyžadovat služby třetích stran, jako je PayPal nebo jiní zpracovatelé plateb, můžeme také používat služby statistik, jako je Google Analytics, Facebook Pixel a další. Každá z těchto služeb má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů, např:

Za účelem poskytování určitých funkcí se můžeme spoléhat na další služby třetích stran, jako jsou poskytovatelé platebních a účetních služeb nebo služeb, poskytovatelé podpory nebo komunikace a další služby, vyhrazujeme si právo nesledovat, jak s některou z poskytovaných služeb komunikujete.

Neosobní údaje můžeme shromažďovat a používat, aby nám pomohly zlepšovat Službu, přizpůsobovat vaše zkušenosti a analyzovat používání Služby. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neomezují naše použití nebo zveřejnění shromážděných Neosobních informací. Vyhrazujeme si právo shromažďovat, používat a sdělovat tyto neosobní údaje našim partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám podle vlastního uvážení.

Cookies

REBAN-COMPANY.CZ používá "Cookies", což jsou malé datové soubory, které se do vašeho zařízení ukládají pouze v případě, že to nastavení vašeho prohlížeče umožňuje, a mohou obsahovat informace jako jedinečné ID, dříve navštívené podstránky na této webové stránce a/nebo další informace. Typy cookies, které můžeme používat: Soubory cookie relace, bezpečnostní soubory cookie nebo preferenční soubory cookie. Soubory cookie můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení v právu EU o ochraně osobních údajů a soukromí všech osob v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru.

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, jsme správcem vašich údajů a máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, co jsme o vás shromáždili, a požádat, aby tyto údaje byly opraveny, aktualizovány nebo vymazány. Dále upozorňujeme, že vaše údaje mohou být předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vašich práv vyplývajících z nařízení GDPR nás prosím kontaktujte. Pro další informace nebo stížnosti se obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání dat

Shromážděné informace uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné k poskytnutí vámi požadované služby, nebo dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Údaje, které uchováváme, budeme chránit v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravám. Hesla zákazníků, která můžeme ukládat, jsou uložena jako hash a původní heslo nelze obnovit.

E-mailová komunikace

Můžeme s vámi komunikovat e-mailem nebo telefonicky v reakci na vaše dotazy nebo vám zasílat oznámení týkající se služeb na základě osobních údajů, které nám poskytnete. Vaše Osobní údaje můžeme také použít k zasílání aktualizací a dalších propagačních sdělení, pokud jsme obdrželi váš souhlas. Pokud si již nepřejete tyto e-mailové aktualizace dostávat, můžete se z jejich zasílání kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených v každém sdělení. Obvykle se jedná o odkaz "odhlásit odběr".

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které neprovozujeme. Pokud na některou z těchto webových stránek přejdete přes odkaz a budete přesměrováni na webové stránky třetí strany, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za tyto zásady a postupy neneseme žádnou odpovědnost. Než na některou z těchto webových stránek odešlete jakékoli osobní údaje, prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů každé navštívené webové stránky.

Inzeráty

Naše webové stránky mohou zobrazovat reklamy, které vám poskytují naši reklamní partneři, kteří mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou nastavovat soubory cookie a webové signály. Tyto soubory cookie pomáhají reklamnímu serveru rozpoznat vaše zařízení pokaždé, když je reklama doručena vám nebo jiným uživatelům vašeho zařízení. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na používání stránek REBAN-COMPANY.CZ a nevztahují se na inzerenty nebo partnery třetích stran.

Děti

Tyto webové stránky nejsou určeny osobám mladším 18 let. Používáním Webových stránek prohlašujete, že je vám nejméně 18 let.

Nesledovat

Tato webová stránka nemění své postupy shromažďování a používání údajů, když váš prohlížeč odešle signál Do Not Track.

Převody podniků

V případě, že by společnost REBAN-COMPANY.CZ nebo v podstatě všechna naše aktiva byla převzata, nebo v nepravděpodobném případě, že by společnost REBAN ukončila svou činnost nebo vstoupila do úpadku, vaše osobní údaje by byly jedním z aktiv, která by byla převedena nebo získána třetí stranou, která by mohla vaše osobní údaje nadále zpracovávat. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k takovým převodům může dojít a že jsou povoleny těmito zásadami ochrany osobních údajů a že jakýkoli nabyvatel našich aktiv může nadále používat vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo upravit bez předchozího upozornění. Tyto změny zveřejníme na této stránce, proto si tento dokument pokaždé přečtěte, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto zásady jsou platné od 2023/12/09. Vaše další používání webových stránek po sedmi (7) dnech od jakýchkoli změn nebo revizí těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená, že souhlasíte s podmínkami těchto revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, pokud máte obavy o to, jak jsou vaše údaje používány.

Souhlas

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.
Vyhledávání